Speak UP!® GDPR

Met ingang van 25 mei 2018 is de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht voor alle EU-landen. Deze verordening vervangt eerdere voorschriften met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens.


Bij Speak UP!, waarderen we uw persoonlijke integriteit en willen wij u informeren over waar het bij de nieuwe regels allemaal om gaat.


GoSpeak UP International AB (dat is de wettelijke naam van ons bedrijf, maar om het gemakkelijker te maken, zeggen we Speak UP!) is verantwoordelijk voor uw persoonlijke informatie en de manier waarop we met deze informatie omgaan.


Om u de beste service te kunnen bieden, kan Speak UP!sommige van uw persoonlijke gegevens verzamelen. Wanneer uw school of bedrijf zich aanmeldt voor onze service, of als u zich persoonlijk aanmeldt, kunnen we toegang krijgen tot persoonlijke gegevens zoals naam, geslacht, klas of groep of bedrijfs- en e-mailadres bevatten.


Sommige van uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om inloggegevens naar u te verzenden en, als u het systeem gebruikt, zullen uw persoonlijke gegevens deel uitmaken van de informatie die het systeem nodig heeft om te kunnen werken. Speak UP! maakt gebruik van uitgebreide veiligheids-procedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd en bewaard op een beveiligde server. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via privacy@gospeakup.com


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. en informatie te verkrijgen over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt door Speak UP!. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. U kunt ook onder bepaalde voorwaarden vragen om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke partij (data portabiliteit). U hebt ook het recht om, als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens op de verkeerde manier worden gebruikt, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)


Als u vragen hebt over de nieuwe AVG-regels, een verzoek wilt indienen of contact wilt opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbeveiliging, kunt u contact met onze Data Protection Officer (DPO) opnemen via privacy@gospeakup.com.