Speak UP!® GDPR

Hej,


Från och med den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordning GDPR, (General Data Protection Regulation) i kraft. Denna förordning ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL) och definierar hur vi behandlar dina personuppgifter.


På Speak UP värnar vi om din personliga integritet och vi vill informera dig om det som gäller för behandling av dina personuppgifter från och med nu.


GoSpeak UP International AB, (så heter vårt företag, men vi kallar oss Speak UP fortsättningsvis för att göra det enklare), är enligt Dataskyddsförordningen och annan lämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Speak UP samlar in och behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna använda vår tjänst på bästa sätt. När din skola eller företag ansluter sig till vår tjänst alternativt när du signar upp själv, då får vi tillgång till dina personuppgifter, bestående av namn, kön, klass eller företag och e-mailadress.


Dina personuppgifter används för att skicka inloggningsuppgifter till dig samt om du använder systemet kommer din personuppgifter vara en del av den informationen som systemet behöver för att fungera. Dessa uppgifter kommer att samlas på en säker serverplats. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med någon annan extern part.


Du har rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas av Speak UP och kan även begära både rättelse, rätt till radering av dina personuppgifter samt rätt till invändning mot hur dina personuppgifter används. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, (dataportabilitet). Du har även rätt, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen, att lämna klagomål till Datainspektionen.


Ovanstående information samt ytterligare detaljer såsom kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig om hur personuppgifter hanteras återfinns på vår hemsida, www.gospeakup.com, senast den 25 maj.


Vill du veta mer om vår integritetspolicy kan du klicka här; https://www.gospeakup.com/privacy.html


eller om du har några frågor kring GDPR, kan du kontakta vår ansvarige för datasäkerhet på privacy@gospeakup.com.


Vi är glada att du vill bidra till att göra din skol-eller arbetsmiljö bättre.


Hälsningar,
Speak UP-teamet